Peab bygger ny terminal åt DHL Freight i Malmö

Peab har fått uppdraget att bygga en ny terminalbyggnad i Sunnanå, precis utanför Malmö. Beställare är ett samägt bolag mellan Catena AB och Peab och kontraktssumman uppgår till 148 Mkr. Hyresgäst blir DHL Freight.

Den nya terminalen, som blir den första byggnaden i en ny logistikposition vid ringleden runt Malmö, har av- och påfart till såväl Europaväg E4/E6 som riksväg 11. Byggnadens totala yta blir 17 300 kvm, med en fördelning om 16 000 kvm terminalbyggnad och 1 300 kvm kontor.

Den nya terminalen kommer att bli en lågenergianläggning där bland annat solpaneler används för att täcka energibehovet. Färdigställande beräknas ske vintern 2015/2016.

Kontraktssumman till Peab fördelas enligt följande: 100 Mkr till byggverksamheten och 48 Mkr till anläggningsverksamheten.

Projektet orderanmäls i tredje kvartalet 2014.

För mer information, kontakta:
Bratislav Marjanovic, regionchef Peab, +46 733 37 43 02
Niclas Brantingson, informationschef Peab, +46 733 37 20 06


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera