Peab bygger ny yrkesskola i Haninge

Peab har fått uppdraget att bygga en ny skola i Haninge kommun. Beställare är Tornberget Fastighetsförvaltning AB och kontraktssumman uppgår till 198 Mkr.

Skolbyggnaden, som skall rymma ett yrkesgymnasium, kommer att bli på 10.000 kvm och de ska innehålla verkstäder, teorisalar, kontorslokaler och kök med matsal. Den nya skolan kommer att knytas samman med det befintliga Fredrika Bremergymnasiet.

Uppdraget är en totalentreprenad där arbetet inleds i januari 2014 och det beräknas vara klart i mars 2016.

För ytterligare info, kontakta:

Louise Strömbeck, arbetschef Peab 0733 375546

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till ca 45 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar