Peab bygger nytt kriminalvårdshus i Helsingborg

Peab har fått uppdraget att bygga ett nytt kriminalvårdshus i Helsingborg. Beställare är Fastighets AB Norrporten och kontraktssumman uppgår till 477 Mkr. Den nya häktesbyggnaden kommer att uppföras i direkt anslutning till det befintliga nybyggda polishuset på Bergaområdet. Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i januari 2011. För ytterligare info, kontakta: Anders Carlsson, arbetschef Peab 0733 374360 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010 Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2009 kl 10.00 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar