Peab bygger om Österleden i Helsingborg

 

Peab har fått uppdraget att genomföra ombyggnaden av Österleden i Helsingborg till fyrfilig stadsmotorväg. Beställare är Helsingborgs Stad och kontraktssumman uppgår till ca 100 Mkr.

Entreprenaden innefattar även ny- och ombyggnad av cirkulationsplatser inklusive två broar, ombyggnad av gång- och cykelvägar samt diverse ledningsarbeten. Arbetet påbörjas i augusti 2011 och det beräknas vara klart i december 2012.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Jan Paulsson, arbetschef Peab 0733 374752

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

gosta.sjostrom@peab.se

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2011 kl 14.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab har fått uppdraget att genomföra ombyggnaden av Österleden i Helsingborg till fyrfilig stadsmotorväg. Beställare är Helsingborgs Stad och kontraktssumman uppgår till ca 100 Mkr.

Entreprenaden innefattar även ny- och ombyggnad av cirkulationsplatser inklusive två broar, ombyggnad av gång- och cykelvägar samt diverse ledningsarbeten. Arbetet påbörjas i augusti 2011 och det beräknas vara klart i december 2012.

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 40 miljarder i omsättning och ca 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar