Peab bygger ut Helsingborgs Sjukhus

Peab har fått uppdraget att bygga den första etappen av en omfattande om- och tillbyggnad av Helsingborgs Sjukhus. Beställare är Region Skåne och kontraktssumman uppgår till 233 mkr.

Uppdraget är att byta fasad, fönster, göra invändiga upprustningar samt att göra nya installationer. Den östra flygeln, byggnad 02, kommer att rustas upp och målet är att den ska bli en modern sjukhusbyggnad.

Byggstart sker i december 2015 och arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2017-18.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare info, kontakta:

Bratislav Marjanovic, regionchef Peab 0733 374302

Gösta Sjöström, information Peab 0733 371010


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning på överstigande 43 Mdr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar