Peab bygger ut högskolan i Karlskrona

Peab har fått uppdraget att genomföra utbyggnaden av högskolan i Karlskrona, Blekinge. Beställare är Kruthusen Företagsfastigheter AB och kontraktssumman uppgår till 172 Mkr.

Arbetet med att uppföra den 12.500 kvadratmeter stora byggnaden har påbörjats och det beräknas vara klart i maj 2010.
För ytterligare information kontakta:
Tomas Aronsson, arbetschef Peab 0733 374553
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2008 kl 11.00.


Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se
Mer information om Peabs bostäder finns på www.peabbostad.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar