Peab bygger ut Nälstaskolan i Vällingby


Peab har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av Nälstaskolan i Vällingby. Beställare är Skolfastigheter i Stockholm AB och kontraktssumman uppgår till 229 Mkr.

Projektet är en utförandeentreprenad som omfattar nyproduktion av idrottslokaler, undervisningsutrymmen med klassrum och grupprum, tillbyggnad av skoladministrationslokaler samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad. Byggnaderna är planerade för 765 elever.

Byggstart sker i januari 2016 och projektavslut beräknas till januari 2020.

Projektet ordermäls i det första kvartalet 2016.

För ytterligare info, kontakta:

Jan Wadelius, arbetschef Peab 0733 372806

Gösta Sjöström, information Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 43 Mdr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 49 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar