Peab bygger ut psykvården i Lund

 

Peab har fått uppdraget att genomföra en om- och tillbyggnad av en psykiatrisk vårdenhet i Lund. Beställare är Wihlborgs och kontraktssumman uppgår till ca 500 Mkr.

Entreprenaden omfattar mark, bygg- och installationsarbeten som ska påbörjas i augusti 2011 och vara avslutade i juni 2013. Anläggningen är belägen i centrala Lund och den kommer att ha Region Skåne som hyresgäst.

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Sven-Arne Greiff, arbetschef Peab 0733 374081

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

gosta.sjostrom@peab.se

 

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2011 kl 10.00

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 40 miljarder i omsättning och ca 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar