Peab bygger ut SCAs massafabrik i Östrand

Peab har fått uppdraget att uppföra nya byggnader som ska integreras i den befintliga anläggningen vid SCAs massafabrik i Östrand utanför Sundsvall. Beställare är SCA och ordervärdet bedöms uppgå till cirka 380 Mkr.

Uppdraget består således i att Peab ska uppföra nya byggnader på obebyggda ytor inom befintligt fabriksområde. Byggnaderna ska inrymma renseri, fiberlinje, indunstning, klordioxidanläggning samt vattenrening.

Arbetet inleds under det första kvartalet 2016 och det beräknas vara klart i det andra kvartalet 2018.

Projektet orderanmäls under det första kvartalet 2016.

För ytterligare info, kontakta:

Jörgen Eriksson, regionchef Peab 0733 371803

Gösta Sjöström, information Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 43 Mdr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar