Peab bygger ut universitetet i Tromsø

Peab har fått uppdraget att bygga nya lokaler för medicinsk undervisning vid universitetet i Tromsö. Beställare är Statsbygg och kontraktssumman uppgår till 577 MNOK.

Arbetet består av nybyggnation på ca 20.000 kvm samt ombyggnad av befintliga lokaler.

Uppdraget är en generalentreprenad och byggstart sker i januari 2016 och det beräknas vara klart i februari 2018.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare info, kontakta:

Arild Östgård, regionchef Peab +47 906 43238

Gösta Sjöström, information Peab 0733 371010


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning på överstigande 43 Mdr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar