Peab bygger ut väg 50 i Närke

Peab har fått uppdraget att genomföra en utbyggnad av väg 50 i Närke till mötesfri väg. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 229 Mkr.

Uppdraget omfattar breddning av 20 km väg till omväxlande 2+2, 1+1 och 2+1 väg separerade med mitträcke på sträckan Rude-Askersund-Åsbro i Örebro län. I projektet ingår även ca 10 km sidovägar, gång- och cykelvägar samt nio broar.

Vägen är viktig för såväl tung trafik som pendlingstrafik. Den är idag hårt belastad. För att förbättra framkomligheten och öka säkerheten breddas vägen och byggs om till mötesfri väg med mitträcke.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare info, kontakta:

Bert Larsson, regionchef Peab 0733 374894

Gösta Sjöström, information Peab 0733 371010


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning på överstigande 43 Mdr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar