Peab bygger väg 40 förbi Ulricehamn

Peab har fått uppdraget att bygga ut väg 40 förbi Ulricehamn. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till ca 200 Mkr.

Väg 40 är en nationell stamväg och utgör huvudförbindelsen mellan Göteborg och Jönköping. Projektet omfattar 4,2 km motorväg inklusive två trafikplatser med tillhörande broar över vägen.

Arbetet ska påbörjas i maj 2013 och det beräknas bli klart under hösten 2015.

För ytterligare info, kontakta:

Thomas Larsson, Peab Infra 0733 373617

Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till ca 45 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar