Peab bygger Växjös största skola

Peab har fått uppdraget att bygga ny skola och förskola i Bredvik, Växjö. Skolan omfattar årskurs 1-9 och kommer att bli kommunens största. Beställare är Växjö Fastigheter och kontraktssumman uppgår till ca 233 Mkr.Den nya skolfastigheten omfattar ca 13 000 kvm lokalyta och ca 40 000 kvm mark. Skolan kommer att bli Växjös största skola och ska miljöklassas som Miljöbyggnad Silver.

Arbetet påbörjas omgående och beräknas vara färdigställt mars 2017.

Projektet orderanmäls under andra kvartalet 2015.

För mer information, kontakta:
Fredrick Ilestedt, regionchef Peab, +46 733 37 45 00
Niclas Brantingson, informationschef Peab, +46 733 37 20 06

Informationen är sådan som Peab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2015 kl 12.00.


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning på överstigande 43 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar