Peab får miljarduppdrag i norr

 

Peab har fått uppdraget att genomföra en utbyggnad av Fagernesterminalen vid hamnen i Narvik i Norge. Beställare är Northland Resources och kontraktssumman uppgår till 400 Mkr.

Arbetet kommer att utföras av Peab och i uppdraget ingår att bygga en kaj, en uppvärmd lossningsanläggning för järnvägsvagnar, en förrådsbyggnad samt faciliteter för lastning på fartyg. Arbetet har påbörjats och det beräknas vara klart i april 2013.

Peab har även fått uppdraget att på lastbil under varumärket Cliffton transportera den i Kaunisvaara brutna järnmalmen till omlastningsterminalen i Pitkäjärvi utanför Svappavaara. I Pitkäjärvi ska malmen lastas om till tåg för vidare transport på Malmbanan till Narvik. Beställare är även här Northland och omsättningen under åren 2013-2021 beräknas uppgå till cirka 500 Mkr per år.

Peab samarbetar sedan två år tillbaka med Northland vid gruvan i Kaunisvaara, med ansvar för markavtäckning och logistik samt byggandet av ett anrikningsverk. Samarbetet medför att minst 400 nya arbetstillfällen skapas i Sverige och Norge.

          Peabs VD och koncernchef Jan Johansson kommenterar:

-         Dessa uppdrag skapar ca 400 nya jobb i norra Sverige och Norge.

-         Samarbetet med Northland visar hur Peab arbetar vid större projekt, där tre av koncernens fyra affärsområden samverkar.

-         Våra stora uppdrag i norra Norge och Sverige är bra exempel på hur Peab i praktiken agerar som Nordens Samhällsbyggare.

För ytterligare info, kontakta:

Fredrik Wahrolén, kommunikationschef Peab 0733 371007

Gösta Sjöström, kommunikation Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2012 kl 14.15

 

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar