Peab får nya driftsuppdrag i Värmland och Dalsland

 

Peab har fått uppdragen att ansvara för drift och underhåll av allmänna vägar i Värmland och Dalsland. Beställare är Trafikverket och den sammanlagda kontraktssumman uppgår till 247 mkr.

Uppdraget i Värmland omfattar cirka 80 mil väg och i Dalsland ca 150 mil. Avtalet löper från 1 september 2012 och pågår i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

-          Vi är glada att vi fått detta förtroende från Trafikverket. Det ingår i Peabs roll som Samhällsbyggare att även vara delaktig i trafikunderhåll och säkerhet, säger Tore Nilsson, affärsområdeschef Peab.

 

För ytterligare info, kontakta:

Bo Kednert, regionchef Peab 0733-372784

Johan Halvardsson, regionchef Peab 0733-723068

Gösta Sjöström, kommunikation Peab 0733-371010

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2012 kl 12.00.

 

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar