Peab fortsätter återköp av egna aktier

​Peabs årsstämma beslöt den 11 maj 2010 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt ett sådant antal aktier i Peab AB att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av totalt antal registrerade aktier.

Peabs styrelse har härefter, med stöd av årsstämmans bemyndigande, fattat beslut om att förvärva sammanlagt högst 4 000 000 B-aktier och förvärv enligt beslut har genomförts.

Peabs styrelse har idag med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att förvärva ytterligare högst 1 000 000 B-aktier. Förvärven kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm till vid varje tillfälle gällande börskurs.

Peabs innehav av egna aktier uppgår till 8 784 220 B-aktier motsvarande 3 procent av antalet registrerade aktier vilka uppgår till totalt 296 049 730.

Syftet med återköp av egna aktier är att justera bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv med mera, eller att i enlighet med årsstämmans beslut hålla antalet aktier oförändrat vid en eventuell konvertering av de konvertibler som utgavs i december 2007.

För ytterligare information, kontakta:                                                                                       
Jesper Göransson, ekonomi/finanschef Peab 0733 371013                                                               
Niclas Brantingson, informationschef Peab 0733 372006

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med en omsättning överstigande 35 miljarder kronor och ca 13.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Informationen är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar