Peab förvärvar Swerock

Peab förvärvar Swerock Peab har ökat sitt ägande i Swerock AB till 100% genom att förvärva NCC:s (Siabs) andel på 50%. Swerock omsätter ca 800 Mkr och har drygt 450 anställda. Swerock har en betydande marknadsposition i Sverige med avseende på ballast, fabriksbetong och betongprodukter. Förvärvet förutsätter Konkurrentverkets godkännande. För mer information kontakta: Mats Paulsson, VD i Peab AB på 0431 - 89 000 eller Gösta Sjöström, informationschef i Peab AB på 070 - 555 00 58 Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 11 miljarder i omsättning och ca 7 500 anställda. Koncernens dotterbolag har strategiskt placerade kontor i Sverige och Norge. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens OTC-lista. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne. Peab AB Information Gösta Sjöström Koncernstab Information Tel (direkt) 0431 - 89 126 e-mail: gosta.sjostrom@peab.se Mobiltel 070 - 555 00 58 Internetadress: http://peab.se/Tel (bostad) 040 - 15 34 60

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar