Peab ger ungdomar jobb

Majoriteten av eleverna på Peabs gymnasiala byggprogram Peabskolan i Ängelholm får jobb efter examen – trots lågkonjunkturen. Av totalt 34 aktuella elever har 24 redan fått jobb och ytterligare sex studenter väntar besked inom kort.

Peabskolan bildades i Ängelholm för tre år sedan och erbjuder yrkesutbildning med både byggämnen och kärnämnen enligt gymnasieskolans nationella byggprogram. Peabskolan omfattar dessutom möjlighet till programinriktat individuellt program (PRIV), vilket innebär att elever som saknar behörighet i grundskolans basämnen (svenska, matematik och engelska) ändå kan antas till programmet. Fredagen den 12 juni är det dags för den första klassen i Ängelholm att ta studenten. – Hälften av eleverna som nu tar studenten saknade godkänt i grundskolans basämnen när de började på skolan för tre år sedan. Flertalet av dessa har lyckats läsa upp sina grundskolebetyg samtidigt som de genomfört gymnasieskolans nationella byggprogram, säger Maria Hernroth, skolchef på Peabskolan. Peabskolan finns numera på tre orter i Sverige; Ängelholm som startade 2006 och Solna respektive Malmö som startade sin verksamhet hösten 2008. Till läsåret 2009/2010 antas 32 elever per ort.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar