Peab har fått uppdraget att bygga ut järnvägen på Mälarbanan

Peab har fått uppdraget att bygga ut järnvägen på sträckan Barkarby-Kallhäll i projekt Mälarbanan. Detta är den första etappen i utbyggnaden mellan Tomteboda och Kallhäll i nordvästra Stockholm. Arbetet ska ske i utökad samverkan med Trafikverket och projektören Vectura.

Beställare är Trafikverket och ordervärdet uppgår till 1,18 miljarder kronor.

På den åtta kilometer långa sträckan skall Peab utföra mark- och spårarbeten för fyra nya spår, breddning av befintliga järnvägsbroar, ledningsomläggningar, stödmurar med mera.

”Detta är ett viktigt projekt för infrastrukturen i Mälardalen och detta skapar en fortsatt stabilitet i regionen. Peab kommer här att nyttja sina erfarenheter och kompetens som utvecklats vid tidigare genomföra järnvägsprojekt”, säger Roger Linnér, affärsområdeschef Peab Anläggning.

Arbetet ska påbörjas under våren 2013 och det beräknas vara klart under 2016.

Mälarbanan går norr om Mälaren från Stockholm via Västerås till Örebro.

För ytterligare info, kontakta:

Bengt Johansson, regionchef Peab 0733 372666

Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2013 kl 12.45

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar