Peab har genomfört Kranenaffären

Peab har genomfört Kranenaffären Peab har avyttrat Kranenområdet till Dockan Exploatering AB. Transaktionen ger Peab en vinst på 20 mkr som intäktsförs under det fjärde kvartalet 2001. Kranenområdet är beläget intill Malmö hamn och det är ett av Öresundsregionens mest attraktiva områden för byggande av bostäder och kontor. Närheten till Öresund, Malmö Högskola och centrala Malmö erbjuder en unik boendemiljö. Markområdet omfattar cirka 225 000 kvm exploateringsbar yta. Bedömningen är att ca 1 200 nya bostäder skall uppföras på området. Dockan Exploatering AB ägs av Peab, JM och Wihlborgs med en tredjedel vardera. Peabs engagemang i Dockan kommer initialt att uppgå till totalt ca 140 mkr. Genom transaktionen minskar Peabs balansomslutning med ca 150 mkr. Exploateringen av området kommer att genomföras av Dockan Exploaterings AB. Peab och JM skall ansvara för utveckling och försäljning av bostäder och Wihlborgs skall utveckla och äga de kommersiella ytorna. Värdet av byggproduktionen på Kranenområdet kommer att uppgå till ca 3 miljarder kronor under 5-10 år. - Att utveckla Kranenområdet har länge varit en högt prioriterad fråga för Peab. Det pågår ett intensivt arbete med detaljplanen för området och de första delarna bedöms kunna fastställas under sommaren 2002 då även de första byggprojekten på detta attraktiva område skall påbörjas, säger Peabs vice VD Göte Brännvall i kommentar. För ytterligare information kontakta: Göte Brännvall, vice VD Peab 08-623 68 00 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00720/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00720/bit0001.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar