Peab har tecknat avsiktsförklaring om att förvärva K Nordang AS

Peab har undertecknat en avsiktsförklaring om att förvärva 90,1 procent av K. Nordang AS. Bolaget bedriver byggverksamhet på norska Vestlandet.

K Nordang omsatte ca 300 MNOK under 2010 och har drygt 80 anställda.

Köpeavtalet kommer att undertecknas efter genomgången due diligence och förvärvet förutsätter det norska konkurrensverkets godkännande.

För ytterligare information, kontakta:

 

Niclas Winkvist, förvärv och affärsstöd Peab 0431 89109

Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2011 kl 08.30

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 38 miljarder i omsättning och ca 14.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar