Peab har tecknat en ny revolverande kreditfacilitet om 5,0 miljarder kronor

Peab har refinansierat befintliga kreditavtal på totalt 5,4 miljarder kronor med förfall i maj och september 2014 med en ny kreditfacilitet om 5,0 miljarder kronor med förfall den 1 september 2016.

I transaktionen deltar fem banker, vilka samtliga även var långivare i de kreditfaciliteter som har refinansierats. De fem kreditgivarna i bankgruppen är Nordea, Swedbank, Danske Bank, Handelsbanken och DNB.

Låneavtalet utgör Peabs långfristiga grundfinansiering som kompletteras med kapitalmarknadsfinansiering, andra typer av kortfristig rörelsefinansiering samt projektrelaterade krediter.

- Det är glädjande att i god tid ha avtalat om en ny bankfinansiering. Detta ger oss en stabil finansiell plattform för de närmaste åren. Långsiktiga bankrelationer har alltid varit en viktig del i Peabs utveckling, säger Peabs VD Jesper Göransson.

För ytterligare info, kontakta:

Jesper Göransson, VD Peab 0431 89338

Mikael Johansson, finanschef Peab 0733 371033

Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2013 kl 07.30

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till ca 45 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar