Peab inleder återköp av egna aktier

Peabs årsstämma beslöt den 16 maj 2007 att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva maximalt ett sådant antal aktier i Peab AB att bolaget efter förvärvet innehar högst 10 procent av registrerat antal aktier i bolaget.

Peabs styrelse har idag med stöd av detta bemyndigande beslutat att förvärva maximalt 2.000.000 aktier. Förvärven kommer att ske på OMX Nordiska Börs i Stockholm till vid varje tillfälle gällande börskurs.

Syftet med återköp av egna aktier ska vara att justera bolagets kapitalstruktur, att användas vid finansiering av förvärv med mera, eller att ge möjlighet att täcka bolagets åtagande i enlighet med villkoren för sådana konvertibla skuldebrev som kommer att utges enligt årsstämmans beslut den 16 maj 2007.

Peab äger 3.630.000 egna aktier före återköpsprogrammets start. Antalet registrerade aktier i Peab uppgår till 174.139.096.


För ytterligare information kontakta:
Mats Leifland, vice VD Peab 0733 371006
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733 371010
Informationen är sådan som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar