Peab satsar på bioolja och koldioxidneutral tillverkning av asfalt

Peab Asfalt, ett dotterbolag inom Peabkoncernen, konverterar ett flertal asfaltverk till att använda bioolja vid produktionen istället för fossil eldningsolja. Detta innebär att företagets koldioxidutsläpp minskas avsevärt.Vid asfaltverket i Veberöd som var först ut med att övergå till bioolja, minskar koldioxidutsläppet med 2.100 ton per år. Under september kommer asfaltverken i Örebro, Västerås och Fröland att konvertera till bioolja. Totalt för alla dessa asfaltverk beräknar Peab Asfalt att ytterligare minska koldioxidutsläppen med drygt 7.400 ton per år. Ambitionen är att Peab Asfalt helt övergår till bioolja där det är möjligt, för att därigenom än mer minska sin miljöpåverkan.

- Jag är mycket nöjd över att vi haft möjligheten att testa denna nya produkt som visat sig vara mycket bra. Inte minst med tanke på eventuellt kommande krav om deklaration gällande massornas koldioxidutsläpp. Nu blir det mycket enkelt att göra det då utsläppen är lika med noll, säger Reinhold Tilling, ansvarig för asfaltverket i Veberöd.

Genom att Peab Asfalt tar tillvara på restprodukterna minskas inte bara miljöavfallen utan framförallt minskas företagets miljöpåverkan avsevärt då produkten är klassificerad som helt koldioxidneutral av Energimyndigheten.

Bioolja har sitt ursprung i vegetabiliska oljor och basen är en restprodukt från industrier som tillverkar livsmedel, foder och parfym.

För ytterligare information, kontakta:
Klaus Stenzel, Peab, +46 733 37 11 50
Niclas Brantingson, informationschef Peab, +46 733 37 20 06


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Peab Asfalt, ett dotterbolag inom Peabkoncernen, konverterar ett flertal asfaltverk till att använda bioolja vid produktionen istället för fossil eldningsolja. Detta innebär att företagets koldioxidutsläpp minskas avsevärt.
Twittra det här