Peabs årsredovisning och hållbarhetsredovisning tillgängliga på Internet

Från och med onsdag 8 april 2015 finns Peabs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2014 tillgängliga på Peabs webbplatser.

De svenska versionerna finns på www.peab.se på sidan http://www.peab.se/om-peab/finansiell-information/ och de engelska på www.peab.com.

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2015 kl. 15.45.

För mer information, kontakta:
Niclas Winkvist, CFO Peab, +46 431 89 000
Niclas Brantingson, informationschef Peab, +46 733 37 20 06


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning på överstigande 43 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.