Peabs årsredovisningar tillgängliga på Internet

 

Från och med onsdagen 4 april 2012 finns Peabs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för år 2011 tillgängliga på Peabs hemsidor. De svenska versionerna finns på www.Peab.se och de engelska på www.Peab.com

För ytterligare info, kontakta:

Jesper Göransson, vice VD Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, kommunikation Peab 0733-371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl 16.00.

 

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar