Peabs årsredovisningar tillgängliga på Internet

Från och med tisdagen den 9 april 2013 finns Peabs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för år 2012 tillgängliga på Peabs hemsidor. De svenska versionerna finns på www.peab.se och den engelska årsredovisningen på www.Peab.com. Hållbarhetsredovisningen på engelska, norska och finska finns tillgänglig på www.peab.com, www.peab.no och www.peab.fi från och med fredagen 12 april 2013.

För ytterligare info, kontakta:

Jesper Göransson, VD Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2013 kl 13.15

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till ca 45 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar