Peabs bolagsstämma fastställde höjd utdelning

Peabs bolagsstämma fastställde höjd utdelning Dagens bolagsstämma i Peab AB beslöt att fastställa styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 0,60 kronor per aktie. Totalt utdelningsbelopp uppgår till 41.484.845 kr. Tisdagen den 11 maj skall vara avstämningsdag för utdelningen. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske genom VPC, Värdepapperscentralen, onsdagen den 19 maj. Till styrelseledamöter i Peab AB omvaldes Kjell Nilsson, Erik Paulsson, Ulf H Jansson, Håkan Sundin, Jan Segerberg, Mats Paulsson samt nyval av Lennart Ahlgren. Till revisor omvaldes Thomas Thiel och till revisorssuppleant omvaldes Alf Svensson, båda från KPMG Bohlins AB. För ytterligare information kontakta Mats Leifland, vice VD Peab AB på tel 0431-89 000 eller Gösta Sjöström, informationschef Peab AB 070-555 00 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar