Peabs delårsrapport januari - september 2013

  • Operativ nettoomsättning uppgick till 30 153 Mkr (32 434)
  • Operativt rörelseresultat uppgick till 36 Mkr (705). Engångskostnader om -920 Mkr belastade rörelseresultatet i andra kvartalet. Under andra kvartalet 2012 gjordes projektnedskrivningar om -425 Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,24 kr (1,46)
  • Orderingången under perioden uppgick till 26 947 Mkr (30 270)
  • Orderstocken för Bygg och Anläggning uppgick till 30 515 Mkr, jämfört med 28 056 Mkr vid utgången av 2012
  • Omfattande åtgärdsprogram för ökad lönsamhet fortgår enligt plan

   ”Det tredje kvartalet har präglats av arbetet med att implementera det omfattande åtgärdsprogram som beslutades i augusti. Syftet är att skapa en kostnadseffektiv organisation, baserad på lokalt entreprenörskap. Programmet följer plan och den nya organisationen kommer att vara på plats i sin helhet till årsskiftet. Den löpande verksamheten har haft en stabil utveckling under det tredje kvartalet”, säger Peabs VD och koncernchef Jesper Göransson i en kommentar.

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2013 kl 14.20.

För ytterligare information, kontakta:
Jesper Göransson, VD Peab, 0431 893 38
Gösta Sjöström, informationschef Peab, 0733 37 10 10

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar