Peabs delårsrapport januari-september 2015

 • Operativ nettoomsättning 32 124 Mkr (31 662)

 • Operativt rörelseresultat 1 272 Mkr (1 292)

 • Operativ rörelsemarginal 4,0 procent (4,1)

 • Resultat före skatt 1 130 Mkr (1 079)

 • Resultat per aktie 3,17 kr (2,92)

 • Orderingång 28 108 Mkr (24 232)

 • Orderstock 28 050 Mkr (27 547)

 • Kassaflöde före finansiering 1 078 Mkr (1 118)

 • Nettoskuld 3 488 Mkr (4 831)

 • Soliditet 29,5 procent (25,7)

 • Koncernens rörelseresultat ökar i tredje kvartalet, exkluderat engångseffekter inom affärsområde Projektutveckling föregående år. En lägre skuldsättning som en följd av ett fortsatt starkt kassaflöde ger ytterligare resultatförbättringar genom lägre räntekostnader. En ökad orderingång, positiva marknadsutsikter samt en stärkt finansiell ställning ger oss rätt förutsättningar att bygga vidare på, säger Peabs VD Jesper Göransson i en kommentar.

  Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2015 kl 13.15.

  För ytterligare information, kontakta

 • Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338

                                              Gösta Sjöström, informationschef 0733 371010


Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 13 000 anställda och en omsättning på överstigande 43 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar