Peabs förvärv av Terje Hansen godkänt

 

Peab har som tidigare meddelats förvärvat 65 procent av aktierna i Terje Hansen AS. De norska konkurrensmyndigheterna har beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd. Peab har tillträtt aktierna den 22 augusti 2011.

Terje Hansen har 45 anställda och omsatte 144 MNOK under 2010.

 

 

För ytterligare info, kontakta:

K-G Karlsson, divisionschef Peab                      0733 848589    

Gösta Sjöström, informationschef Peab           0733 371010

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om        

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2011 kl 13.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

 

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 40 miljarder i omsättning och ca 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar