Peabs halvårsrapport januari – juni 2011

 

Operativ nettoomsättning ökade med 16 procent till 19 890 Mkr (17 203)

Operativt rörelseresultat uppgick till 520 Mkr (591)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,06 kr (1,36)

Orderingången under första halvåret ökade med 11 procent till 21 333 Mkr (19 161). Orderingången under det andra kvartalet var rekordhög och uppgick till 11 027 Mkr

Orderstocken för Bygg och Anläggning ökade med 9 procent till

31 515 Mkr (29 039)

Fortsatta investeringar för framtiden

- Under första halvåret 2011 har vi sett en hög produktionstakt och ett stort inflöde av nya projekt. Vi är inne i en fas där vi växer kraftigt såväl organiskt som via förvärv. Tillväxten sker utifrån vår vision om att bli ett nordiskt företag. Vår bedömning är att förutsättningarna på den nordiska byggmarknaden är fortsatt goda. Oron i vår omvärld innebär dock att vi håller en hög beredskap för förändrade förutsättningar, säger Peabs VD och koncernchef Jan Johansson.

 

 

För ytterligare info, kontakta:

Gösta Sjöström, informationschef Peab              0733 371010

Jesper Göransson, vice VD Peab                           0733 371013

Jan Johansson, VD Peab                                        0431 89135

 

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om        

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

                         Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2011 kl 07.00.

                             Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

 

 

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 52 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar