Peabs tunneltvist avgjord

Tunneltvisten mellan Peab och NSB Gardermobanen avgjord Dom i skiljedomsärendet mellan Peabs dotterföretag Scandinavian Rock Group, (SRG) och beställaren NSB Gardermobanen AS, (GMB) angående det arbete SRG utfört i järnvägstunneln Romeriksporten, har meddelats. SRG:s krav grundade sig på det arbete som utfördes från kontraktsstarten 1994, till och med den 8 oktober 1997. Skiljedomen har behandlat avvikelser från det som avtalats i det ursprungliga kontraktet. SRG har av skiljenämnden tillerkänts totalt 90 Mnok av det ursprungliga kravet på 330 Mnok. Domen omfattar arbete som utförts till och med 8 oktober 1997. Ersättning för det arbete som utförts efter den 8 oktober 1997 har reglerats på löpande räkning och är inte föremål för någon tvist. Parterna har enats om att inte offentliggöra domskälen i denna skiljedom. Domen innebär en negativ resultatpåverkan för Peab på 260 Mkr. Beloppet kommer att belasta andra kvartalets resultat som en jämförelsestörande post och möts av intäkter avseende dels tidigare avyttrade BPA-aktier med en vinst på 120 Mkr samt återföring av SPP-medel på 125 Mkr. Domen påverkar inte den tidigare lämnade prognosen att resultatet före skatt för 1999, inkl jämförelsestörande poster, skall förbättras jämfört med 1998. - Ersättningen för den här entreprenaden blev klart mindre än väntat. Istället gläds vi åt att vi har levererat en fin järnvägstunnel till beställaren. Nu lägger vi Romeriksporten till handlingarna och ser framåt. 1999 kommer trots detta att bli ett bra år för Peab, säger VD Mats Paulsson. För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab på tel 0431-890 00, Roland Svensson, VD Peab AS 00947-911 622 62 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00080/bit0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar