Peabs utestående kundfordringar på Northland

Med beaktande av den information som idag offentliggjordes av Northland angående företagsrekonstruktion vill vi upplysa om att Peabs utestående kundfordringar på bolag inom Northlandkoncernen uppgår till totalt ca 160 mkr, varav ca 70 mkr på Northland Resources AB som nu ansökt om rekonstruktion.

Under rekonstruktionstiden erhåller Peab betalning för nedlagt arbete.

För ytterligare info, kontakta:

Jesper Göransson, finanschef Peab 0733 371013

Gösta Sjöström, kommunikationschef Peab 0733 371010

Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2013 kl 9.45

Peab är Nordens Samhällsbyggare med cirka 15.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mrd. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Koncernkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad på Large Cap-listan vid NASDAQ OMX i Stockholm.

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 15 000 anställda och en omsättning på cirka 51 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar