DELÅRSRAPPORT PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2015

PEGROCO INVEST AB (PUBL)

Kvartalet juli – september 2015                                             

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,7, Mkr (0,9), en minskning med 30 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,4 Mkr (-3,9)  
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,0 Mkr (34,3)
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,05 kr (2,27)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,0 Mkr (-8,0)
 • (jämförande siffor inom parantes motsvarar föregående års period)

Perioden januari – juni 2015

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,2 Mkr (3,7), en minskning med 15,6 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 Mkr (-6,0)  
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till – 3,2 Mkr (30,0)
 • Resultat per stamaktie uppgick till -0,16 kr (1,99)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,3 Mkr (-12,4)
 • (jämförande siffor inom parantes motsvarar föregående års period)

    
För mer information, kontakta:

    
Thomas Brue VD, telefon +46 702 702141 thomas@pegrocoinvest.com
Consensus Asset Management AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm
www.pegrocoinvest.com

Taggar: