Pegroco Invest AB (publ) investerar i ledande hissbolag

Pegroco har idag förvärvat RC Hisservice AB, en ledande leverantör av hissinstallation och service i Västsverige.

RC Hiss erbjuder heltäckande lösningar för alla typer av hissar. Bolaget både levererar och installerar nya hissar, och utför service, reparationer moderniseringar av befintliga. Företaget startade 1977 och är med ett 40-tal medarbetare en ledande aktör i Västsverige. Bolagets säte är i Varberg och man har även filialer i Alingsås och Borås. RC Hiss har idag en omsättning på drygt 80 miljoner kronor och har de senaste fem åren i genomsnitt levererat en rörelsemarginal om ca 6 procent.

”RC Hiss är ett mycket välskött bolag med en stark position på marknaden i Västsverige. Man har en erfaren ledning med över 40 års erfarenhet från hissmarknaden. Kundbasen är stor och trogen med över 4 000 installerade hissar. Pegroco kommer tillsammans med ledningen fortsätta stärka bolagets erbjudande och utveckla nya attraktiva produkter och tjänster. Vi kommer verka för en expansion av företaget både organiskt och via förvärv”, säger Thomas Brue, VD Pegroco Invest.

”Med Pegroco som delägare kan vi förbereda oss på att ta nästa steg i vår utveckling. Nu skapas möjligheter att expandera geografiskt med Västsverige som prioriterad marknad. Ambitionen är att öka försäljningen genom ett attraktivt helhetserbjudande”, säger Kent Carlsson, VD RC Hiss.

Den initiala köpeskillingen för aktierna uppgår till maximalt 34 miljoner kronor. Säljarna har även rätt till en tilläggsköpeskilling om maximalt 6 miljoner kronor under nästkommande två år. I förvärvet ingår även bolagets industrifastighet i centrala Varberg samt en nettokassa. Pegroco förvärvar 90,1 procent av aktierna medan Kent Carlsson med familj kvarstår som ägare till 9,9 procent av aktierna i bolaget. Familjen Carlsson har en option att i framtiden öka sitt ägande till drygt 20 procent.

Om Pegroco:
Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco söker främst efter verksamheter med en etablerad marknadsposition och gärna sådana där det finns ett behov av att genomföra större förändringar. Det kan till exempel vara när ledningen vill genomföra ett utköp från huvudägaren, när företaget står inför ett generationsskifte eller när entreprenören vill expandera bolaget till nästa steg i utvecklingen men inte har nödvändiga resurser. Pegroco, vars preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm, har idag nio innehav.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ), epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.
Consensus Asset Management AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksf√∂rordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 10.00 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar