Pegroco Invest AB tidigarelägger publicering av delårsrapport

Pressmeddelande den 21 maj 2018

Pegroco Invest AB har beslutat att tidigarelägga publicering av Delårsrapporten för perioden januri-mars 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras den 23 maj 2018 kl. 10:00, istället för tidigare kommunicerat 24 maj 2018.  

Om Pegroco Invest AB (publ)

Pegroco Invest (www.pegrocoinvest.com) är ett investmentbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 13 innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Thomas Brue, VD Pegroco Invest AB (publ),
epost: thomas@pegrocoinvest.com, tel: 070-2702141.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar