Pelagicore tar plats i styrelsen för GENIVI Alliance och nyanställer 20 ingenjörer

Snabbväxande Pelagicore AB har utsetts till styrelseledamot i GENIVI Alliance. GENIVI grundades 2009 och representerar ca 50 procent av den globala bilförsäljningen med över 170 aktiva företag inklusive 12 ledande biltillverkare. GENIVI är den viktigaste drivkraften bakom antagandet av Linux-baserade system inom Automotive In-Vehicle-Infotainment (IVI). 

"Vi är mycket stolta över att utses till styrelsen för GENIVI och det erkännande det är av våra produkter och vårt bidrag till alliansen. Pelagicore har varit en aktiv medlem av GENIVI sedan det bildades 2009. Vi tror starkt på möjligheterna det ger fordonsindustrin att leverera IVI system med fantastiska användarupplevelser”, säger Alwin Bakkenes, VD för Pelagicore.

Under den närmaste framtiden kommer vi också att nästan fördubbla vår personal genom nyanställningar både i Göteborg och i München.

IVI-branschen växer med en exceptionell hastighet och, enligt en In-Stat undersökning, förväntas över 35 miljoner IVI system levereras under 2015. Fordonstillverkarna söker konkurrensfördelar och dagens bilköpare efterfrågar samma nivå av tillgänglighet och innehåll i sina fordon som i sina mobiltelefoner, handdatorer och liknande.   För att möta den ökade efterfrågan tittar de flesta biltillverkare och leverantörer på plattformar som bygger på öppen källkod, t.ex. Linux.

Linux-operativsystem och relaterade projekt med öppen källkod ger en utmärkt bas för nuvarande och framtida IVI system. Det finns ett stort och levande ekosystem med utvecklare och leverantörer och många mobila plattformar är baserade på Linux, som ger en snabb tillgång till många konsumentbaserade elektroniska funktioner och tillbehör. Pelagicore är en stark anhängare av Linux-baserade IVI system och producerar viktiga produkter och tjänster som gör det möjligt att använda moderna IVI system med högkvalitativa användarupplevelser inklusive moln-baserat innehåll och tjänster.

Inom GENIVI Alliansen samarbetar många företag tillsammans för att säkra att Linux Operativ systemet fungerar bra inom Automotive och uppfyller de kraven som bilbranschen ställer. GENIVI siktar på att standardisera icke-differentierande delar av IVI system genom krav eller referensimplementationer. Inom GENIVI finns det ett flertal öppen källkods projekt som möjliggör att snabbt bygga en IVI plattform med hög kvalitet och funktionsinnehåll.

"Vi välkomnar Pelagicore till styrelsen av GENIVI Alliance. Från GENIVIs start i början på 2009, har Pelagicore starkt bidragit till GENIVIs strategi för att främja plattformar byggda på öppen källkod och Linux fordonsrelaterade IVI-system vilket förändrat affärsmodellen för infotainment. Vi ser fram emot ett fortsatt starkt bidrag från Pelagicore i styrelsen", säger Steve Crumb, Executive Director för GENIVI Alliance.

Pelagicore
Pelagicore AB är ett teknik- och produktutvecklings bolag som fokuserar på att utveckla programvara med öppen källkod inom Automotive Infotainment. Pelagicore skapar automotive-centric programvaror och viktiga komponenter för att accelerera införandet av infotainment system baserade på öppen källkod. Pelagicores team av experter på Automotive och på öppen källkod ger en helt ny helhetssyn på utvecklingen. Pelagicores unika expertis sträcker sig från Silicon-design och rådgivande roller för OEM-teknik. Sedan 2011 är det statligt ägda venture capital-företaget Fouriertransform en av de största ägarna. www.pelagicore.com .

Korta fakta om Pelagicore

  • Startade 2009
  • Antal anställda 28
  • Kontor i Göteborg och München
  • Största ägare: Fouriertransform AB

GENIVI Alliansen
GENIVI Alliance är en icke vinstdrivande branschorganisation vars uppdrag är att driva användandet av In-Vehicle Infotainment (IVI) som bygger på plattformar med öppen källkod. GENIVI genomför detta genom att ställa krav, leverera referensimplementeringar, erbjuda certifieringsprogram och främja ett levande eko-system för öppen IVI källkod. GENIVIs arbete kommer att resultera i kortare utvecklingscykler, kortare tid till marknaden och minskade kostnader för företagen när de utvecklar IVI utrustning och programvara. GENIVI med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien består av fler än 170 medlemsföretag. www.genivi.org

För mer information:

Pelagicore
Alwin Bakkenes
Verkställande Direktör
alwin.bakkenes@pelagicore.com
+46-709-64 44 65

GENIVI
Craig Miner
248.840.8368
Cminer1@att.net

Taggar:

Dokument & länkar