Pema Sweden och Holmen Paper skriver samarbetsavtal rörande inhyrning av kollektivanställd personal

Pema Sweden och Holmen Paper AB har tecknat ett samarbetsavtal avseende bemanningstjänster av kollektivanställd personal på Bravikens pappersbruk utanför Norrköping. Pemas uppdrag blir att bygga upp en flexibel bemanningslösning för att understödja Holmen Papers behov av flexibilitet och förbättrad bemanningsekonomi. Pappersindustrin i Sverige är en av få branscher i Sverige som sparsamt nyttjar bemanningsbranschen.  

-        För att kunna optimera logistikflödena med framförallt båt och tåg, och säkerställa leveranser på ett kostnadseffektivt sätt kommer Holmen Paper att jobba med Pema som bemanningspartner. Pema har fått i uppdrag att bygga ett kvalitativt bemanningskoncept för ökad flexibilitet men även tillhandahålla en grundbemanning, berättar Michael Gozzi, VD och koncernchef på Pema.  

-        Ett jätteintressant avtal för både oss och bemanningsbranschen i stort, då pappersindustrin är en av få branscher i dag som inte nyttjar bemanningsföretag i stor utsträckning. Nu ska vi visa att Pema blir ett effektivt verktyg för flexibilitet och kostnadseffektiv bemanning, avslutar Michael.     

Samarbetet inleds omgående och innebär nya arbetstillfällen på Pema: 

-        Pema har tagit sig an den viktiga frågan kring vår bemanning på ett bra sätt, säger Fredrik Holgersson, platschef på Bravikens pappersbruk. Vi har under en tid funderat och fört dialog med våra fackliga parter om hur vi ska kunna bemanna våra verksamheter kostnadseffektivt och samtidigt få en sund och långsiktigt trygg arbetsmiljö. Vi får nu möjlighet att bemanna verksamheten utifrån behov och tid. Pema har en tydlig inriktning att jobba med heltidsanställd personal, vilket är viktigt för oss, avslutar Fredrik Holgersson.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Gozzi, VD Pema Sweden                        Tel: 076 – 546 10 49                  


Om Pema Sweden
Pema Sweden bedriver bemannings- och rekryteringsverksamhet inom framförallt verkstad, industri, lager & logistik, bygg och anläggning och kontor. Därutöver erbjuder bolaget tjänster inom fastighetsservice, arenadrift och utemiljöer. Pema Sweden är en auktoriserad bemanningskoncern som grundades 1997 av Pär Eriksson och Magnus Andersson. www.pemapeople.se


Om Varenne
Varenne är ett investmentbolag som investerar i nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning till aktieägarna genom att investera i nordiska entreprenörsbolag och vara en aktiv ägare som skapar mervärde genom erfarenheter, kunskap och nätverk. www.varenne.se