PostNord och Pema sluter treårsavtal inom bemanning och logistikdrift/bemanningsentreprenad

Pema Sweden och PostNord har tecknat avtal om samarbete under tre år med möjlighet till förlängning. Avtalet stipulerar PostNords inköp av bemanning och logistikdrift/bemanningsentreprenader.

Vi är glada och stolta över förtroendet som ger möjligheten att utveckla en ny typ av samarbete kring bemanningstjänster och bemanningsentreprenader. Vi har tillsammans under en längre period fört dialog om hur PostNord och Pema tillsammans kan öka konkurrenskraften. Målet är att utveckla innovativa produkter och tjänster för båda företagens kunder, samt även gemensamt i partnerskap, skapa större kundvärden för PostNords och Pemas kundbas.

Avtalet börjar gälla omgående och stipulerar dels hur parterna ska arbeta tillsammans och dels hur olika alternativa affärsmodeller kan upprättas. Avtalet är en del av Pemas nya strategi att lämna det traditionella kund och leverantörsförhållandet och i stället bygga ett värdeskapande partnerskap som fokuserar på intäkter för Pemas kunder.

Avtalet är strategiskt viktigt för Pema som har en vision att inom ett antal år vara ett nordiskt bemanningsföretag med branschens nöjdaste kunder och konsulter, säger VD Michael Gozzi.

Det nya avtalet sträcker sig fram till 2017-09-30 med möjlighet till förlängning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Gozzi, VD Pema Sweden              Tel: 076 – 546 10 49  

Om Pema Sweden

Pema Sweden bedriver bemannings- och rekryteringsverksamhet inom framförallt verkstad, industri, lager & logistik, bygg och anläggning och kontor. Därutöver erbjuder bolaget tjänster inom fastighetsservice, arenadrift och utemiljöer. Pema Sweden är en auktoriserad bemanningskoncern som grundades 1997 av Pär Eriksson och Magnus Andersson. www.pemapeople.se 


Om Varenne

Varenne är ett investmentbolag som investerar i nordiska tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning till aktieägarna genom att investera i nordiska entreprenörsbolag och vara en aktiv ägare som skapar mervärde genom erfarenheter, kunskap och nätverk. www.varenne.se