Idag invigdes Stockholms nya mötesplats – Smålandstorget

Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholms stad, var idag på plats och invigde det nya Smålandstorget som är beläget vid Smålandsgatan och Norrlandsgatan. Smålandstorget är en del av Project Access som är Pembroke Real Estates stadsplaneringprojekt för ett av Stockholms mest centrala kvarter.

Projektet genomförs av fastighetsbolaget Pembroke Real Estate i nära samverkan med Stockholms stad och målsättningen att förvandla Hästen, ett av Stockholms mest centrala kvarter, till en mer tillgänglig plats där människor kan arbeta, bo, shoppa och umgås. Kvarteret ringas in av Regeringsgatan, Mäster Samuelsgatan och Norrlandsgatan där det nya Smålandstorget är en del av stadsutvecklingsprojektet och en ny mötesplats i centrala Stockholm. 

Roger Mogert, Stadsbyggnads- och Kulturborgarråd i Stockholms stad, var på plats och invigde torget tillsammans med fastighetsbolaget Pembroke Real Estates Mark Takeuchi, VD i Sverige.

- Stockholm behöver fler levande miljöer och platser där människor kan mötas. Smålandstorget knyter samman stadskärnan på ett fint sätt och återskapar tidigare passager och kopplingen mellan Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan. Det är ett bra exempel på hur den urbana miljön förändras och det passar väl in i vårt nyligen framtagna program för Stockholms innerstad. Det är viktigt att vi skapar positiva och levande miljöer som känns både spännande och trygga dygnets alla timmar, sa Roger Mogert direkt efter invigningen.

Även Daniel Helldén, Stockholms stads trafikborgarråd, besökte under eftermiddagen torget för att berätta om Stockholm stads vision att utöka tillgängligheten för cyklister och gångtrafikanter.  

- Stockholm har med Smålandstorget en ny plats som är utformad för människor och inte bilar. Torget passar väl in i vår nyligen framtagna trafik- och gatumiljöplan för Stockholms innerstad. Det är viktigt att vi fortsätter att öka tillgängligheten för gångtrafikanter och cyklister, sa Daniel Helldén i sitt tal till besökarna.

Project Access påbörjades redan 2015 då Pembroke invigde det grönklassade kontorskomplexet Mästerhuset och nu blir Smålandstorget nästa steg i denna satsning. Projektet kommer att slutföras år 2022 då det nya huset Hästen 21 står färdigt- en byggnad med kontor, butiker och lägenheter som är framtagen i nära samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och Pembroke Real Estate.

- Vi vill skapa fler öppna ytor för mänskliga möten och samtidigt återskapa tidigare passager för att öka tillgängligheten. Dessutom hoppas vi få möjlighet att bredda trottoarerna, för både gångtrafikanter och cyklister, och samtidigt få in mer grönska och ljus i stadskärnan, sa Mark Takeuchi på Pembroke Real Estate.

Idag öppnade även en utställning om Project Access som sammanfattar alla etapper och steg i utvecklingen av området. Utställningen är öppen för allmänheten fram till september och kan besökas i Beta-gallerian, Regeringsgatan 42. 

Pressbilder:
Finns för nedladdning på Project Access hemsida.

För mer information, kontakta:
Presstjänst Pembroke Real Estate pembroke@primegroup.com alt. 072-215 76 62

Om Pembroke Real Estate
Pembroke Real Estate är ett internationellt fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar fastigheter i USA, Japan och Australien samt på nyckelmarknader i Europa. Genom att kombinera ett globalt perspektiv med stark lokal närvaro förstärker vi våra tillgångars långsiktiga värde och skapar hållbara investeringar.

Pembrokes långsiktiga investeringsstrategi innebär att vi agerar både aktivt och ansvarsfullt för att tillhandahålla förstklassig fastighetsförvaltning. Med våra noggrant utformade projekt och fokus på långsiktighet- tillsammans med vårt kompromisslösa kvalitetsarbete- skapar vi värde för våra hyresgäster, investerare och det omgivande samhället där våra fastigheter finns.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia