PEN får ännu en order på butiksinredning från Liqun

PEN Concept Group har, genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd., fått ännu en order från Liqun Group Co., Ltd., avseende butiksinredningsprodukter. Leveransen innehåller enkla och dubbla hyllsystem, displayhyllor och podier. Samtliga produkter, tillverkade i PEN’s produktionsenhet i Qingdao, skall levereras till en nyöppnad butik i Pingdu i provinsen Shandong. Den nya butiken, vars yta uppgår till ca 4.700 kvadratmeter, kommer att öppna den 28 juni, 2018. Totalt ordervärde uppgår till ca 950 tCNY (ca 1.250 tSEK). Liqun Group planerar att öppna ytterligare butiker framöver.

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4/4-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.
www.pen.se

www.goods.se


Liqun Group i korthet
Liqun Group Co., Ltd., ‘LIQUN’, är en koncern med över 70 års erfarenhet av handel och distribution i Kina. Affärskonceptet inkluderar butiker, logistik, hotell, apotek, import och export samt fastigheter. LIQUN tillhör sedan 2004, som enda handelskedja i Shandongprovinsen, listan över kinas 500 största företag (Top 500 Chinese Enterprises). Försäljningen enligt 2016 års bokslut uppgick till 10.2 mdr CNY (Bloomberg.com / 601366:CH).
www.liqungroup.com

Taggar:

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar