PEN får order på butiksinredning för den kinesiska marknaden

PEN Concept Group har, genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd., fått en order från Liqun Group Co., Ltd., avseende butiksinredningsprodukter såsom enkla och dubbla hyllsystem och displayhyllor. Samtliga produkter, tillverkade i PEN’s produktionsenhet i Qingdao, skall levereras till en nyöppnad butik i Boncheng i provinsen Shangdong. Totalt ordervärde uppgår till ca 830 kCNY (ca 1.060 kSEK). Liqun Group planerar att öppna ytterligare butiker efter det kinesiska nyåret med intentionen att fortsätta samarbetet med PEN.

Johan Burtus, VD för PEN Concept Group AB, förklarar:
“Butikssegmentet fortsätter att utvecklas väl. Vi är mycket glada för denna order från Liqun och ser fram emot ett framgångsrikt samarbete.”

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8/2-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, med säte i Jönköping, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen PEN Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.


Liqun i korthet
Liqun Group Co., Ltd., ‘LIQUN’, är en koncern med över 70 års erfarenhet av handel och distribution i Kina. Affärskonceptet inkluderar butiker, logistik, hotell, apotek, import och export samt fastigheter.


LIQUN tillhör sedan 2004, som enda handelskedja i Shangdongprovinsen, listan över kinas 500 största företag (Top 500 Chinese Enterprises).

Försäljningen enligt 2016 års bokslut uppgick till 10.2 mdr CNY (Bloomberg.com / 601366:CH).

Taggar:

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se