PEN levererar butikssystem till Emmaus Björkå i Malmö

PEN Concept Group AB har ingått avtal med Emmaus Björkå kring komplett leverans av butikssystem till kedjans nyetablering i Malmö. I leveransen, som koordineras av dotterbolaget PEN Shop Concept AB, ingår förutom inredning av väggar, golv och belysningssystem även kassadiskar och infodiskar. I åtagandet för PEN ingår såväl produktleverans som projektledning och installationsarbete på plats. Projektet syftar till att säkerställa öppnandet av Emmaus Björkå vilket är en ny 1 450 kvadratmeter stor butik på Södra Förstadsgatan, mitt i Malmös mest shoppingbetonade promenadstråk. Totalt ordervärde uppgår till ca 1 MSEK.

För frågor om affären, vänligen kontakta:

Johan Burtus, CEO, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Pelle Hällje, Kommunikationsansvarig, Emmaus Björkå
E-post: pelle.hallje@emmausbjorka.se
Telefon: 0763-915 512

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/6-2017.

Om PEN Concept Group
PEN Concept Group AB, ’PEN’, är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum samt Goods Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om Emmaus Björkå
Emmaus Björkå är en ideell solidaritetsorganisation som arbetar med internationell solidaritet, socialt ansvarstagande och hållbar utveckling, mot fattigdom och förtryck runt om i världen. På hemmaplan samarbetar Emmaus Björkå med ett antal och kommuner och erbjuder meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar. Second hand-verksamheten ökar återanvändningen i samhället och minskar Sveriges miljöpåverkan. Bara i koldioxid motsvarar Emmaus Björkås avtryck en insparning på över 17 500 bilars årliga utsläpp. Organisationen deltar också i flera forskningsprojekt för att få fram bättre metoder för återvinning av textil.

Taggar:

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar