PEN tecknar omfattande ramavtal kring butiksinredning

PEN Concept Group AB (‘PEN’) har tecknat ett ramavtal med en stor skandinavisk matvarukedja kring leverans av butiksinredning. Företaget genomför ett omfattande renoveringsprojekt av sina butiker i Skandinavien och norra Europa och har där valt PEN som huvudleverantör av butiksinredningsprodukter enligt ett nytt designkoncept. Det treåriga kontraktet, värt ca 100 MSEK beroende på prognosticerade volymer, kräver ett tätt och effektivt samarbete mellan PENs tillverkningsenhet i Qingdao, Kina och dess sälj- och logistikcenter i Stenkullen, Sverige. Affären kräver också att ett externt lager sätts upp i Poznan, Polen, för att möta kundens krav på korta ledtider.

Johan Burtus, Koncernchef och VD för PEN Concept Group, förklarar:
“Vi har just gått in i vårt största åtagande någonsin kring tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter. Vi är mycket glada och entusiastiska över det här projektet men inser också att uppdraget kräver mycket av vår organisation. Jag är dock fullt komfortabel med att våra dedikerade och professionella medarbetare i Kina och Sverige klarar detta alldeles utmärkt.”

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/5-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Taggar:

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar