PEN tecknar samarbetsavtal med Loveoffice – ett företag anslutet till Haier Group

PEN Concept Group AB (’PEN’) har tecknat ett samarbetsavtal med Qingdao Loveoffice Integration Co., Ltd. (’Loveoffice’) angående tjänster relaterade till design och produktförsörjning för kontorsmiljöer.

PEN Concept Group har ingått samarbete med Qingdao Loveoffice Integration, ett företag anslutet till Haier Group. Avtalet syftar till att stärka båda parters varumärken, främst i två olika riktningar: PEN ges rätten att marknadsföra, sälja och distribuera Loveoffices nyckelfärdiga interiörkoncept för kontor, inklusive lösningar för ”Smart Office” på den skandinaviska och kinesiska marknaden. Loveoffice åtar sig samtidigt att främja designuppdrag till förmån för PEN samt relaterad produktförsörjning via Loveoffices kinesiska distributionskanaler och dess anslutna företag inom inredningsdesign.

Johan Burtus, VD för PEN Concept Group AB, förklarar:
”Samarbetsavtalet med Loveoffice har stor potential då det ger oss åtkomst till en befintlig varuförsörjningskedja med potentiella kunder via en stark affärspartner. Det här avtalet öppnar också upp en ny riktning för oss, då vi gradvis kommer engagera oss i design och lansering av egna produktvarumärken. ”

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4/8-2017.

Kort om PEN Concept Group
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum och Goods Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om Loveoffice Integration
Qingdao Loveoffice Integration CO., Ltd. (’Loveoffice’) är ett företag anslutet till Haier Group. Loveoffice erbjuder design och installation av nyckelfärdiga kontorslösningar vilket bland annat omfattar möbler, passagesystem och IT-lösningar.

Taggar:

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera