Påminnelse: Inbjudan till pensionsforumdagen den 16 oktober 2001

PÅMINNELSE Inbjudan till PENSIONSFORUMDAGEN DEN 16 OKTOBER 2001 Välkommen till Pensionsforums konferens om: · Hur påverkas pensionerna av oro i världen, fallande börskurser och minskad tillväxt? När sätter "bromsen" in? Skall AP-fonderna placera mer "svenskt"? · Hur länge vill svenskarna arbeta, vad anser dagens pensionärer om sina pensioner, vad tror blivande pensionärer om sina framtida pensioner - ny Sifo-undersökning presenteras · Varför arbetar islänningarna så mycket längre än vad man gör i övriga Europa? · Nya pensionssystem i Europa och USA för att möta åldrande befolkningar · Slut på folkpensionsmodellen i Norden? · Hur blev kompromissen bakom vårt nya pensionssystem möjlig? Medverkande bl a: Kjell-Olof Feldt, fd finansminister, Pensionsforums styrelseordförande Stefan Fölster, chefekonom Svenskt Näringsliv Viveka Hirdman-Ryrberg, ansvarig för välfärdsfrågor inom SEB Trygg Liv Mikael Nyman, redaktionschef Pensioner&Förmåner Hans Jacobson, generaldirektör PPM Ole Settergren, Riksförsäkringsverket Peter Norman, vd Sjunde AP-fonden Magnus Henrekson, professor, styrelseledamot i Pensionsforum Tommy Möller, docent, styrelseledamot i Pensionsforum Kristina Färm, undersökningskonsult Joakim Palme, docent, styrelseledamot i Pensionsforum Annika Sundén, forskare vid The center for Retirement Research at Boston College Tryggvi Thor Herbertsson, professor vid University of Iceland Tid och plats: Tisdagen den 16 oktober klockan 9.00 till ca 16.00 Registrering och kaffe från 8.30 Salénkonferenser, Norrlandsgatan 15, Stockholm Ann Lindgren, mobil 070-583 50 28 e-post ann.lindgren@pensionsforum.nu eller info@pensionsforum.nu PROGRAM Moderator: Ann Lindgren 8.30 Samling, kaffe och smörgås 9.00 Kjell-Olof Feldt, styrelseordförande Pensionsforum Vad tror svenska folket om sina pensioner? Ny Sifo-undersökning presenteras Har informationen och marknadsföringen av det nya pensionssystemet och PPM-valet varit för optimistisk? Mikael Nyman, redaktionschef Pensioner&Förmåner Hur påverkas pensionerna och välfärden av oro i världen, fallande börskurser och minskat tillväxt? Diskussion med Kjell-Olof Feldt, Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv, Hans Jacobson, generaldirektör PPM och Peter Norman, vd Sjunde AP-fonden När och hur sätter "bromsen" in? Ole Settergren, Riksförsäkringsverket 10.40 Paus 11.00 När vill svenskarna sluta arbeta? När tror de att de kan ? Hur mycket sparar de? Kristina Färm, konsult och Viveka Hirdman-Ryrberg, ansvarig välfärdsfrågor SEB Trygg Liv Varför arbetar islänningarna så mycket längre? Ny rapport presenteras Tryggvi Thor Herbertsson , professor University of Iceland och Magnus Henrekson, professor Handelshögskolan och styrelseledamot i Pensionsforum 13.00 Lunch 13.45 Nya rapporter: Hur förändras pensionssystemen i Europa och i USA för att klara åldrande befolkningar? Annika Sundén, forskare Boston University och Joakim Palme, docent, styrelseledamot i Pensionsforum Pensionsreformerna i Norden- slut på folkpensionsmodellen? Einar verbye , pensionsforskare, Norge och Joakim Palme 15.00 Kaffe 15.20 Hur blev kompromissen bakom vårt pensionssystem möjlig? Kjell-Olof Feldt, Urban Lundberg, statsvetare, Tommy Möller, docent och vice ordförande i Pensionsforums styrelse och Joakim Palme 16.00 Avslutning Kjell-Olof Feldt ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar