Dela

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Kontakt

Citat

Eftersom invandrarnas livsinkomster förväntas vara betydligt lägre än övrigas kommer deras inkomstgrundade pensioner att behövas fyllas ut med grundtrygghetsförmåner. Men då majoriteten av de som kommer hit som asylinvandrare är förhållandevis unga, kommer det att dröja länge innan utgiftsökningen slår igenom helt
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Det råder av naturliga skäl en stor osäkerhet i dessa beräkningar. En integration som lyckas bättre eller sämre och som därigenom ökar eller minskar berörda individers livsinkomster kan självklart få stor påverkan på statens utgifter för grundskyddet
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Det är viktigt att kunna följa utvecklingen även inom detta område. För den del av befolkningen som är pensionärer utgör tjänstepensionen en viktig, och på sikt allt viktigare, källa till försörjning.
Inger Johannisson, analytiker Pensionsmyndigheten
De variabler vi valt att ta med är relativt detaljerade och avsedda att ge en bättre förståelse för vilka uppgifter som bör inhämtas för att bygga upp ett gediget faktaunderlag för analyser av tjänstepensionsområdet
Inger Johannisson, analytiker Pensionsmyndigheten
Flexpensionen och en ökning av tjänstepensionen är i sig positivt. Det är bra att den som behöver gå tidigare ges möjlighet till det. Det finns dock en risk att flexpensionen används utan att arbetsmiljö och normer förbättras och istället som ett sätt att lättare bli av med äldre arbetskraft.
Erik Ferm, analytiker Pensionsmyndigheten
Köpstoppet gäller under den tid vår utredning pågår, och innebär att fonden inte går att välja på fondtorget. Det finns flera skäl till att vi tittar närmare på Advisor, bland annat två domar som nyligen meddelats av Patent- och marknadsdomstolen men också synpunkter som kommit till vår kundservice
Mats Öberg, chef fondenheten
Det är självklart positivt att pensionsspararna som haft Falcons fonder nu får tillbaka en del av de pengar som saknas. Det är dock väldigt stora belopp som fortfarande saknas och det är mycket allvarligt
Mikael Westberg, chefsjurist
Vår främsta prioritet är att få tillbaka så mycket som möjligt av spararnas pengar. Vi kommer också att göra allt som står i vår makt för att de personer som orsakat spararna denna skada får stå till svars
Mikael Westberg, chefsjurist
Under 2016 hade pensionssparare i AP7 Såfa en bättre utveckling än sparare med egen portfölj: 13,9 procent mot 9,5 procent. För de som valt någon typ av förvaltningstjänst var motsvarande utveckling 6,5 procent, säger Bengt Norrby, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten.
Bengt Norrby, statistikansvarig Pensionsmyndigheten
Det är inte rimligt att kräva av pensionsspararna att de i alla lägen ska vara pålästa och informerade om de olika aktörerna. Däremot är det viktigt att som sparare vara vaksam när man blir kontaktad av säljare som vill sälja in rådgivning eller förvaltning av premiepensionen. Lämna exempelvis aldrig ut dina personuppgifter och logga inte in med bank-ID på ditt premiepensionskonto eller bankkonto på uppmaning av någon annan
Monica Zettervall, pensionsexpert
I år får landets sju miljoner pensionssparare tillbaka 4,1 miljarder kronor i rabatter. Den kraftiga rabatten gör att premiepensionens fonder får mycket låga avgifter vilket bidrar till en högre pension för spararna.
Mats Öberg, fondchef Pensionsmyndigheten
De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen verka för pensionsspararnas bästa. I Allras fall förekommer det upplägg som vi inte kan tolka på annat sätt än att avsikten är att använda fonderna för att berika ägarna istället för pensionsspararna.
Katrin Westling Palm
Den sammantagna bedömningen visar att det finns företeelser och beteenden som inte är tillåtna enligt vårt samarbetsavtal. Därför avregistrerar vi fonderna och säger upp avtalet.
Mikael Westberg
Vi kan konstatera att ju mer denna härva nystas upp, desto tydligare blir det att vi tyvärr har haft rätt i frågan om att stora belopp har stulits och att detta är följden av flera personers agerande.
Mikael Westberg
De enda tillgångar som Falcon Funds äger, är de medel som finns i fonderna. Värdet av dessa tillgångar ska i så stor utsträckning som möjligt betalas tillbaka till fondspararna och inte slösas bort i en numera onödig rättsprocess.
Mikael Westberg
Vi vet att när det orange kuvertet landar i brevlådan,då är det fler än vanligt som börjar fundera på hur man ligger tillmed pensionen.Och då vill vi finnas där för att kunna svara på frågor och hjälpa till att göra pensionsprognoser över den totala pensionen.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Såväl ett eventuellt privat sparande som din premiepension kommer att vara de minsta delarna av din framtida pension. Så se först till att ha koll på det absolut viktigaste för din pension, vilket är att du jobbar, helst heltid, att du betalar skatt och har tjänstepension via din arbetsgivare.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Många tror att man ser hela sin pension i det orange kuvertet, men det stämmer inte.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Vår utredning visar att det kring bägge dessa fonder finns allvarliga problem med bakomliggande intressekonflikter. Dessutom finns tecken på att fonderna skaffat nya sparare på olämpligt vis. Sådant beteende hör inte hemma på premiepensionens fondtorg, och därför råder det ingen tvekan om att det här är rätt väg att gå.
Mikael Westberg, chefsjurist Pensionsmyndigheten
Det bästa sättet att få information om din egen pension är att göra en pensionsprognos på www.minpension.se. Av pensionsprognosen får du veta det viktigaste, nämligen hur mycket just du kan förvänta dig att få i total pension
Monica Zettervall, pensionsexpert
När avslutet är klart återinvesteras spararnas innehav, där värdet baseras på de nya, lägre kurserna, i förvalsalternativet AP7 Såfa eller i förekommande fall till den fondprofil sparare själva valt
Mats Öberg, chef för fondenheten
Samtliga Falcon Funds tre fonder får i samband med avslutet avsevärt lägre kurser än tidigare. Detta är tyvärr konsekvensen av att bolaget inte skött sina åtaganden på ett ansvarsfullt sätt
Mats Öberg, chef för fondenheten
Vi jobbar oförtrutet vidare, både i dialog med berörda myndigheter och med de rättsliga medel som står till buds. Varje ytterligare krona vi får tillbaka i den här processen kommer att komma spararna till del i form av kompensationsbelopp på deras pensionskonton
Mats Öberg, chef för fondenheten
I samband med att detta arbete har inletts så har vi fått fram uppgifter som gör att vi närmare behöver utreda om två fonder – GFG och Fondeum – kan vara kvar på fondtorget. Därför har vi köpstoppat fonderna
Mats Öberg, chef fondenheten
Sparare med innehav i dessa fonder får med anledning av köpstoppet ett brev hemskickat med information. Av brevet framgår att fonderna inte kan väljas för nya köp men att den som vill kan byta från fonderna till någon av övriga fonder på fondtorget eller till det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.
Mats Öberg, chef fondenheten
Det här är något som förmodligen inte ens den mest inbitne pensionsintresserade insett att hen alltid önskat sig.
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Det är för oss en viktig princip att de faktorer som ligger till grund för pensionssystemets olika beräkningar är tillgängliga och tillhandahålls på ett sätt som gör det lättare för andra att både analysera och använda.
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Genom att ta ut lön eller överskott och betala dina skatter och avgifter läggs en grund både för din allmänna pension och för andra förmåner inom socialförsäkringen. Om du dessutom kompenserar för den tjänstepension som ”vanliga” anställda får genom att spara minst 4,5 procent av lönen eller överskottet så är mycket vunnet
Monica Zettervall, pensionsexpert Pensionsmyndigheten
Ett generellt tips är att oavsett vilken sparprodukt du väljer så kan ett sparande i globala aktiefonder med låga avgifter, till exempel indexfonder, vara ett bra alternativ för ett långsiktigt sparande till pension. Glöm bara inte att ha koll på avgifterna – ett sådant sparade bör inte kosta mer än 0,4 procent
Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten
Det allra viktigaste för din pension som företagare är att du tar ut lön eller överskott från företaget och att du betalar dina skatter och avgifter. Om du har möjlighet att spara extra till din pension så är det också bra. Som företagare saknar du nämligen tjänstepension som de flesta anställda får från sina arbetsgivare
Monica Zettervall, pensionsexpert
För pensionärer ökar inkomst- och tilläggspensionen med 2,8 procent. För pensionsspararna blir räntan på inkomstpensionskontona 4,4 procent i nästa orange kuvert
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Som efterlevande kan det vara svårt att veta vilken myndighet som ansvarar för vad och vem man ska kontakta. Därför gör vi nu ett försök att samla informationen på en och samma webbplats. Fokus ligger på praktiska saker i samband med att någon dör, som information om vad det innebär att förvalta ett dödsbo eller göra en bouppteckning
Ingegerd Widell, Skatteverket
Vår gemensamma ambition är att det ska vara lätt att göra rätt, också för den som just förlorat en närstående. Med den här guiden vill vi bidra till att ge en överblick som många beskriver som svår att få på egen hand. Vi vill också ge en vägledning i vad man behöver prioritera och vad man kan vänta med – en nog så tuff utmaning att ta sig an när livet ställs på ända
Rebecca Belmonte, Försäkringskassan
Den respons vi har fått såväl internt på våra respektive myndigheter som av de som har testat sajten säger oss att det här är något som behövs. Vår förhoppning är att vi successivt kan knyta fler aktörer till efterlevandeguiden.se, så att den täcker så mycket som möjligt av det man som efterlevande måste ha koll på
Elenor Cacciatore, Pensionsmyndigheten
Utvecklingen inom premiepensionen ska i alla sammanhang ses ur ett långsiktigt perspektiv, ett sparande bör ses på 30 års sikt. Med det sagt är det både intressant och glädjande att denna ögonblicksbild visar på att hållbara fonder presterar både bättre och till en lägre kostnad
Mats Öberg, chef fondenheten
Det här visar behovet av breda informationskampanjer, där Tjänstepensionens dag är ett bra exempel. Ju fler som har grundläggande koll på de faktorer som påverkar pensionen, desto större är chansen att du vet mer själv och ställer frågor om de råd du får
Monica Zettervall, pensionsexpert Pensionsmyndigheten
Det är naturligt att man vänder sig till någon man litar på i de här frågorna och då kommer familjen först. Jag som förälder är ju en slags ekonomisk rådgivare och kan till exempel se till att ungdomarna kollar upp om arbetsplatsen erbjuder tjänstepension
Anna Allerstrand, pensionsspecialist PTK
Det nya avtalet innebär ett ännu starkare konsumentskydd för fondspararen, och understryker det självklara i att oseriösa aktörer inte har på premiepensionens fondtorg att göra
Mats Öberg
Marknadsföring och försäljning av fonder inom premiepensionen ska ske på ett schysst och transparent sätt. Där förtydligar vi nu respektive fondbolags ansvar för de samarbetspartners som förser dem med nya fondsparare. För seriösa fondbolag ska skrivningarna i det nya samarbetsavtalet inte innebära några problem
Mats Öberg
Vi lägger oss av princip inte i hur du som individ väljer att leva ditt liv, men vi vill att du ska veta vad du bör tänka på för att pensionen inte ska påverkas negativt.
Sofia Wagner, chef kommunikationsenheten
Vi kommer också att dela ut informationsbroschyrer till gravida och nyblivna småbarnsföräldrar på apotek, barnavårdscentraler och mödravårdscentraler.
Anna Savelius, projektledare
Alla fondförvaltare ska, som det står skrivet i avtalet med oss, med tillbörlig omsorg och på ett fackmannamässigt sätt förvalta det kapital som Pensionsmyndigeten har fört över till de fonder som sköts av förvaltaren. Falcon Funds har inte levt upp till detta.
Mikael Westberg
Den som har ersättning från socialförsäkringen före 65-årsdagen gynnas av en höjd pensionsålder. Detta eftersom deras ersättning före 65 år vanligen är högre jämfört med vad de sedan får i pension. De får också extra pensionsrätter för den tid som "pensionsåldern" höjs. Som minst skulle en fjärdedel av befolkningen påverkas ekonomiskt positivt av en höjd riktålder. Av de som påverkas positivt är det en större andel kvinnor,
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Många barn som invandrar till Sverige och ansöker om någon av de befintliga förmånerna kommer från länder som har drabbats av krig eller svältkatastrofer och som därför saknar fungerande statsförvaltning. Det är i många fall svårt för inblandade myndigheter att utreda släktskap, föräldraskap och dödsfall i dessa fall vilket medför att barnens uppgifter i många fall läggs till grund för bedömningen.
Tzafrir Elkin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
Vi har i kartläggningen uppmärksammat att det finns vissa skillnader mellan regelverken för dessa bägge förmåner. Inom ett par områden ser vi dessutom att det skulle vara bra med en översyn och vissa justeringar
Kent Larsson, utvecklingschef på Pensionsmyndigheten
– Pensionsmyndigheten anser att det är angeläget att alla pensionärer får de förmåner de har rätt till. Vi kommer därför fortsätta att arbeta aktivt för att minska mörkertalet när det gäller bostadstillägget.
Kent Larsson, utvecklingschef.
Jobbar man så mycket man kan, betalar skatt på lönen och har en tjänstepension så har man gjort det viktiga för att få så bra pension som möjligt.
Sten Eriksson
Nu kan de allra flesta få ett bra svar på frågan om hur stor hela pensionen blir i kronor per månad, genom att göra en prognos på vår webbplats eller på minpension.se.
Katrin Westling Palm
Den alternativa pensionsåldern visar att den som vill ha ut lika stor andel av sin slutlön i pension som tidigare generationer behöver jobba längre.
Arne Paulsson, pensionsexpert
Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet
Vår vision
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp