Dela

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Kontakt

Citat

Alla fondförvaltare ska, som det står skrivet i avtalet med oss, med tillbörlig omsorg och på ett fackmannamässigt sätt förvalta det kapital som Pensionsmyndigeten har fört över till de fonder som sköts av förvaltaren. Falcon Funds har inte levt upp till detta.
Mikael Westberg
Den som har ersättning från socialförsäkringen före 65-årsdagen gynnas av en höjd pensionsålder. Detta eftersom deras ersättning före 65 år vanligen är högre jämfört med vad de sedan får i pension. De får också extra pensionsrätter för den tid som "pensionsåldern" höjs. Som minst skulle en fjärdedel av befolkningen påverkas ekonomiskt positivt av en höjd riktålder. Av de som påverkas positivt är det en större andel kvinnor,
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Många barn som invandrar till Sverige och ansöker om någon av de befintliga förmånerna kommer från länder som har drabbats av krig eller svältkatastrofer och som därför saknar fungerande statsförvaltning. Det är i många fall svårt för inblandade myndigheter att utreda släktskap, föräldraskap och dödsfall i dessa fall vilket medför att barnens uppgifter i många fall läggs till grund för bedömningen.
Tzafrir Elkin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.
Vi har i kartläggningen uppmärksammat att det finns vissa skillnader mellan regelverken för dessa bägge förmåner. Inom ett par områden ser vi dessutom att det skulle vara bra med en översyn och vissa justeringar
Kent Larsson, utvecklingschef på Pensionsmyndigheten
– Pensionsmyndigheten anser att det är angeläget att alla pensionärer får de förmåner de har rätt till. Vi kommer därför fortsätta att arbeta aktivt för att minska mörkertalet när det gäller bostadstillägget.
Kent Larsson, utvecklingschef.
Jobbar man så mycket man kan, betalar skatt på lönen och har en tjänstepension så har man gjort det viktiga för att få så bra pension som möjligt.
Sten Eriksson
Nu kan de allra flesta få ett bra svar på frågan om hur stor hela pensionen blir i kronor per månad, genom att göra en prognos på vår webbplats eller på minpension.se.
Katrin Westling Palm
Den alternativa pensionsåldern visar att den som vill ha ut lika stor andel av sin slutlön i pension som tidigare generationer behöver jobba längre.
Arne Paulsson, pensionsexpert
Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet
Vår vision
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp