Bestäm pensionsålder själv genom att göra en prognos


 

Pensionsåldersutredningen lägger olika förslag som politikerna har att ta ställning till. Men oavsett förändringar i åldersgränser kan man själv bestämma en lämplig pensionsålder genom att se hela sin pension via Min Pension, säger generaldirektör Katrin Westling Palm.

– Vi tycker att det är viktigt att fler ser hela sin pension, både den allmänna pensionen i det orange kuvertet och tjänstepension samt eventuellt privat pensionssparande, säger generaldirektör Katrin Westling Palm.

Parallellt med utskicken av orange kuvert januari–mars hade Pensionsmyndigheten en reklamkampanj för att få fler att börja använda Min Pension som visar hela den framtida pensionen per månad, inklusive tjänstepension, och beroende på när man börjar ta ut den.

Faktumet att fler lever längre och kommer vara pensionärer under längre tid är en av orsakerna till den politiskt tillsatta Pensionsåldersutredningen som lägger olika förslag kring detta.

– För den allmänna pensionen gäller att ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir din pensionsbehållning. Den förväntade återstående livslängden från pensionstidpunkten blir också kortare. Delningstalet blir därför lägre och den årliga pensionen högre. Den sammanlagda effekten av en högre pensionsbehållning och ett lägre delningstal kan uppskattas till ungefär 7–8 procent mer i allmän pension för varje år som du väljer att skjuta upp pensionsuttaget, säger Katrin Westling Palm.

Här www.pensionsmyndigheten.se/PensionsaldernsBetydelseInkomstpension.html finns mer information om hur pensionen blir högre ju längre man väntar med att ta ut den.

Här www.sou.gov.se/pensionsalder/index.htm och här www.pensionsaldersutredningen.blogspot.se finns mer information om Pensionsåldersutredningen.

 

För vidare information

Katrin Westling Palm, generaldirektör, 010–454 22 00

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar