Bioevent nytt inslag i reklamkampanj för att få fler att ta reda på hur stor pensionen blir

De är viktigt att alla som lever i Sverige vet vad de kan förvänta sig få i pension när de väl beger sig. Därför gör Pensionsmyndigheten även i år en kampanj för prognoser för hela pensionen, där var och en enkelt kan ta reda på vad de förväntas få per månad.

Från februari till mars, samtidigt som det orange kuvertet skickas ut, kör Pensionsmyndigheten kampanjen ”Vad får jag per månad?”, i samarbete med Citat och Vizeum, för att få fler att göra en prognos för hela sin pension.

­– Genom förra årets kampanj lärde vi oss mycket om vad som fungerar och inte för att nå fram med budskapet. Nu har vi gjort några justeringar i utformning och kanalval och hoppas kunna uppnå samma goda resultat som förra året, men till en lägre kostnad, säger Anna Ryberg, kommunikationsstrateg på Pensionsmyndigheten.

Budgeten för årets kampanj är 6 miljoner kronor, och i dessa ingår tv-reklam, bannerannonsering, sökannonsering, bioreklam samt att Pensionsmyndighetens personal besöker biografer på åtta orter från norr till söder, två orter per vecka med början i Luleå och avslut i Malmö.

– Det här är första gången som vi åker ut och träffar människor på det här sättet. Vi vet att pensionen inte är den fråga som står högst upp på agendan, men vi vet också att några enkla svar kan hjälpa många att känna sig lugnare inför pensionen, och framför allt bättre rustade att möta de starka krafter som försöker sälja komplicerade och många gånger dyra pensionslösningar som det stora flertalet inte alls behöver, säger Anna Ryberg.

För den som vill ha svar på sina frågor om pension finns dessutom en möjlighet att chatta med Pensionsmyndighetens experter i DN:s pensionsskola den 25 februari och den 8 mars.

Att reklam i TV4 och Sjuan har samma upplägg som förra året beror på att den visade sig ha bra genomslag i den huvudsakliga målgruppen, kvinnor mellan 28 och 54 år. I år förekommer däremot inga annonser i tryckta tidningar, utan fokus är helt på de lokala dagstidningarnas webbplatser, där det också är närmare till själva prognosen som man gör via kampanjsidan www.pensionsmyndigheten.se/prognos. Här får besökaren också en tydlig beskrivning av hur prognosen fungerar och kan se informationsfilmer rörande olika situationer i livet och hur de kan påverka den framtida pensionen.

För vidare information

Anna Ryberg, kommunikationsstrateg, 072–210 22 02

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83

Syfte: Få fler pensionssparare att göra en personlig prognos för hela sin pension och därigenom få ett bättre beslutsunderlag för sitt agerande i pensionsfrågor.

Målgrupp: Pensionssparare i åldrarna 28-54 år, med fokus på de som har liten kunskap och intresse för sin pension samt kvinnor.

Mål: Operativt kommunikationsmål: Kännedom om pensionsprognosen för hela din pension. Sekundärt mål är ökad kännedom om Pensionsmyndigheten.

Uppföljning: Antal besök på kampanjwebb, genomförda pensionsprognoser och antal nyregistreringar på minpension.se jämfört med motsvarande period föregående år.

Budskap: Vi återanvänder en del av befintligt underlag från kampanj våren 2012. Kampanjens huvudbudskap ”Vad får jag per månad?” handlar om att du själv kan ta reda på vad du får totalt i pension genom att göra en egen prognos hos Pensionsmyndigheten. Vi vill förmedla en lugnande känsla.

Kanaler: TV (TV4 lokalt och Sjuan), dagstidningars webbplatser (samt pensionsskolan i DN), biografer, Facebook (vår egen sida, inga annonser), kampanjwebb, utskick tillsammans med det orange kuvertet och sökannonser via Google.

”On tour”: Vi kommer att vara på plats på biografer på åtta orter under kampanjperioden. Där möter vi pensionssparare direkt och visar dem hur man kan göra prognoser samt hjälper dem att beställa inloggningskod. Det är främst informatörer och kundvägledare som kommer vara på plats (datum och orter finns nedan).

Budget: Mediebudget om ca 6 miljoner kr.

Tid: 4 februari-24 mars

Reklamfilm (3 versioner): www.youtube.com/watch?v=wdsVCC3tTqU&list=UUSclzZf5Rx_1BXndB3JzIDQ  

Kampanjwebb: www.pensionsmyndigheten.se/prognos

Banner: http://demo.citat.se/ppm/prognoskampanj_1000x240.html

Medskick i samband med orange kuvert (3 versioner).

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. 2012 betalade vi ut drygt 260 miljarder kronor till drygt 2 miljoner pensionärer, genomförde 1,4 miljoner fondbyten och 2013 skickar vi ut 6,7 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 000 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensionen enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum: http://www.pensionsmyndigheten.se/AktuelltOchPress.html
Presstjänsten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension 

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar